Ο Μάρκος Ντέμκας για τον κήπο με τα ανθισμένα ηλιοτρόπια τον χειμώνα (ευχαριστίες)

Το πρώτο μου μεγάλο δημόσιο εικαστικό έργο με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κέντρο συμβουλευτικής γυναικών για την συνεργασία,όπως επίσης τον Νίκο Μερτζανίδη,τον Νίκο Κιοσσέ και ιδιαίτερα τον Κώστα τον Ρήμο που με βοήθησαν στην κατασκευή του έργου. Επίσης τον Νίκο Τζαβέλα, την Αθηνά Κιορπελίδου και τον Αργυρη Ρήμο και τέλος την γυναίκα μου για την βαθιά και αθόρυβη υποστήριξη της.

Μάρκος Ντέμκας