Νοσοκομείο Καστοριάς: Σύμβαση με ιδιώτες, παιδίατρο και καρδιολόγο για εφημεριακή κάλυψη κλινικών

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς  σας ενημερώνει ότι, σήμερα συνάφθηκε ετήσια σύμβαση με τον ιδιώτη Παιδίατρο κ. Χασάπη Μιχαήλ για την συμβολή του στην εφημεριακή κάλυψη της Παιδιατρικής μας κλινικής,  καθώς και με τον ιδιώτη Καρδιολόγο ιατρό κ. Μάσση Ηλία, ο οποίος θα συνδράμει στην εφημερική κάλυψη της Καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Ο Διοικητής

Αντωνιάδης Βασίλειος