Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καστοριάς – Ποιοι πολίτες μετέχουν

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την τρέχουσα θητεία της Δημοτικής Αρχής, η οποία λήγει στις 31-12-2023