Εκ νέου εκλογές στον Σύλλογο «Αδερφών Εμμανουήλ»

Ανακοινώνουμε ότι   ο Σύλλογος διεξάγει εκ νέου εκλογές για την επανεκλογή διοίκησης, στις 7/12/2019 και ώρα 7:00μμ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, με σκοπό την τροποποίηση καταστατικού του Συλλόγου.Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη.

Ο πρόεδρος                                            Η αναπ/ρια γραμματέας

Οδυσσέας Πανταζής                                Δήμητρα Τσούκα