Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 2 προπτυχιακά και 13 μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο Δημόσιο Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας που προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς και επιμόρφωση, αποκλειστικά με τη Μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, οι αιτήσεις για 2 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και 13 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ανοικτές, με έναρξη φοίτησης το Μάρτιο του 2020.

Το ΕΑΠ έχει 4 Σχολές και συγκεκριμένα:

  • τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης,
  • τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών που προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στις θεματικές περιοχές των γραφικών τεχνών, του σχεδιασμού φωτισμού και του ακουστικού σχεδιασμού,
  • τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας που προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στους επιστημονικούς τομείς των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων
  • και τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

Προπτυχιακά Προγράμματα
1. Δημόσια Διοίκηση – ΔΗΔ (500 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (300 θέσεις)
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
1. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ (80 θέσεις)
2. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)
3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)
4. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (200 θέσεις)
5. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ (125 θέσεις)
6. Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (250 θέσεις)
7. Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)
8. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (150 θέσεις)
9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (300 θέσεις)
10. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ (200 θέσεις)
11. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (100 θέσεις)
12. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (60 θέσεις)
13. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ (60 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00. Το σύστημα υποβολής θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, έχοντας ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών, αποτέλεσαν πόλο έλξης για περισσότερους από 120.000 φοιτητές έως σήμερα. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εδρεύει στην Πάτρα και έχει Παραρτήματα σε εννέα μεγάλες πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα στην Ιστοσελίδα του ΕΑΠ (εδώ) καθώς και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στα 2610367300, 2610367600 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

1.      Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για τα Άτομα με Ειδικές Παθήσεις πατήστε εδώ.

2.      Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

3.      Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.

4.      Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.