Η πρώτη παρέα με χάλκινα για φέτος στους δρόμους! (βίντεο)

Ξεκινήσαμε για φέτοςΞεκινήσαμε, έναν μήνα πριν, προεόρτια για τα Ραγκουτσάρια. Αυτήν την ώρα, η πρώτη παρέα για φέτος με χάλκινα στη Μητροπόλεως

 

εριόδου…