Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από το ΕΤΑΚ

Δύο χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του ΕΤΑΚ