Το νέο ΔΣ των Φίλων Περιβάλλοντος

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στον Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς, εκλέχτηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κογιόπουλος Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Θεοχάρης Λάμπρος

Γεν. Γραμματέας: Μυλωνάς Σπύρος

Ταμίας: Παπαγεωργίου Νίκος

Μέλη: Σερσέμης Νίκος, Αφεντουλίδης Δημήτρης, Παπάζογλου Βασίλης,
Βασιλείου Ευαγγελία.

Αναπληρωματικά Μέλη: Ρόντσης Γρηγόρης, Γκόγκου Πασχάλης