Ο άγιος Σπυρίδωνας και η Καστοριά (φωτογραφίες)

Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, από τα πολύ παλιά χρόνια τιμάει ιδιαίτερα τον άγιο Σπυρίδωνα. Στην εκκλησιαστική περιφέρειά της υπάρχουν επ’ ονόματί του ευάριθμοι αξιόλογοι ιεροί ναοί, ένα σημαντικό προσκυνηματικό κέντρο και βεβαίως πολλές ετοιχογραφίες και φορητές εικόνες του. Οι ναοί αυτοί, – εξ όσων γνωρίζει ο γράφων – , είναι οι εξής:
1) Ο ενοριακός ναός αγίου Σπυρίδωνος Αμπελοχωρίου Άργους Ορεστικού.
2) Ο ενοριακός ναός Αγίου Σπυρίδωνος Άνω Μελά.
3) Ο ιερός ναός Αγίου Σπυρίδωνος Ορφανοτροφείου πόλεως Καστοριάς.
4) Ο ιερός ναός Αγίου Σπυρίδωνος Μελισσοτόπου.
5) Ο προσκυνηματικός ναός Αγίου Σπυρίδωνος Πενταβρύσου.
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση της Καστοριάς, το σεπτό και άφθαρτο σκήνωμα του αγίου Σπυρίδωνος που βρίσκεται στην Κέρκυρα είχε μεταφερθεί, κατά τον 17ο αιώνα (!) για σύντομο χρονικό διάστημα στην Καστοριά και στην ευρύτερη περιφέρεια τής Άνω Μακεδονίας, προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Θαυμαστή μνεία τής εν λόγω αγιαστικής περιόδευσης τού αναφερόμενου ιερού σκηνώματος αποτελεί μία πρωτότυπη και λίαν ενδιαφέρουσα εικόνα αυτού (του ιερού σκηνώματος), που το παρουσιάζει εντός της σεπτής λάρνακός του. Η εικόνα αυτή φυλάσσεται σε εκκλησιαστικό Μουσείο της Αχρίδας και παρουσιάζεται κι εδώ.
Στην Καστοριά μεταφέρθηκε και άλλη μία φορά τεμάχιο απ’ το ιερό λείψανο του αγίου Σπυρίδωνος, κατά το έτος 2014.
Απολυτίκιον αγίου Σπυρίδωνος.
Της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος,
και θαυματουργός θεοφόρε, Σπυρίδων Πατήρ ημών
διό νεκρά σύ εν τάφω προσφωνείς,
και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες,
και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς,
αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι Ιερώτατε.
Δόξα τω σε δοξάσαντι,
δόξα τω σε στεφανώσαντι,
δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.
Σημείωση.
Για την προαναφερόμενη μεταφορά τεμαχίου απ’ το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος στην Καστοριά κατά το έτος 2014, βλέπε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://fos-kastoria.blogspot.com/2014/07/6-8-2014.html
Γιώργος Τ. Αλεξίου