Με δύο τμήματα ξεκινά το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς

Δύο τμήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς

  • Διαδικτυακή προβολή επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών.

Κάθε Δευτέρα 3-5 μ.μ.

  • Συμβουλευτική  σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων διατροφή  κ.λ.π). Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 3-5 μ.μ.

Και τα δύο, στο 2ο Λύκειο Καστοριάς.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2467026777  &  2467028195