Καστοριά πριν 25 χρόνια: Συνάντηση της Τάξης `64 το 1994 (φωτογραφίες)

Ένα reunion από τα παλιά…Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας