Συνάντηση αποφοίτων Καστοριάς 1983

 Η συνάντηση των Αποφοίτων Καστοριάς 1983 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 στις 8:30 μ.μ. στο Κροντήρι