Ο Δήμος Καστοριάς ζητά τη γνώμη μας για τα Ραγκουτσάρια

Έρευνα απόψεων για την αξιολόγηση των «Ραγκουτσαριών»

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καστοριάς να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνα για την αξιολόγηση του θεσμού των «Ραγκουτσαριών» της Καστοριάς, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Culture Lands που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 –2020”

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά και μπορείτε να το βρείτε:
https://forms.gle
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα και εμπιστευτικά, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας και θα δημοσιευθούν σε επεξεργασμένη αθροιστική μορφή για τις ανάγκες του έργου Culture Lands