Θεοφάνεια στην παλιά Καστοριά (φωτο)

Θεοφάνεια από τα παλιά. Όπως παρατηρείτε στη δεύτερη φωτογραφία, ο Μητροπολίτης στέκεται στην άκρη της γέφυρας στον Σταυρό

Φωτογραφίες από το αρχείο του Δημήτρη Τσουρτσούλα