Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, από την έναρξη του νέου έτους, τα διευθυντικά στελέχη των μεγάλων εταιρειών της Βρετανίας κέρδισαν ποσά που αντιστοιχούν στον μέσο ετήσιο μισθό των υπαλλήλων τους, ένα γεγονός που καταδεικνύει τις τεράστιες μισθολογικές ανισότητες στη χώρα.

Κατά μέσο όρο, ο γενικός διευθυντής ενός από τους μεγαλύτερους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο ομίλους, που περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE-100, λαμβάνει αμοιβή 117 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο μισθό, σύμφωνα με τους υπολογισμούς δύο κέντρων ερευνών, του High Pay Centre και του Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).