Το βυζαντινό Λουτρό της Καστοριάς (φωτογραφίες)

Το βυζαντινό (;} Βαλανείο (Λουτρό) της Καστοριάς. Βρίσκεται, στη βόρεια παραλίμνια συνοικία «Απόζαρι», στον κήπο της αρχοντικής οικίας Τζώτζα (18ος αι. ;}.
Είναι μικρό οικοδόμημα, κτισμένο με πέτρες και οπτούς πλίνθους.
Έχει μήκος 7 μ., πλάτος 6 μ. και μέγιστο ύψος στην κορυφή του τρούλου του 5 μ..
Οι στεγασμένοι χώροι του είναι τρεις:
α) ο χώρος της εφίδρωσης (πυριατήριο),
β) ο κύριος χώρος του λουτρού,
γ) οι θερμαντικοί κλίβανοι (praefurnium).
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη άμεσης συντήρησης και ανάδειξής του.

Γιώργος Αλεξίου