Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Η πλατεία Δαβάκη και η Αγίου Αθανασίου το 1950

Η Αγίου Αθανασίου με πολλά δένδρα κι απ΄τις δύο πλευρές και η πλατεία Δαβάκη χωρίς το Δικαστικό Μέγαρο, το 1950, από το φωτογραφικό αρχείο του Δημήτρη Τσουρτσούλα

Back to top button