Καστοριά: Παρουσίαση του νέου το βιβλίου του Ραϋμόνδου Αλβανού

Πρόσκληση

“Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες”: Το νέο βιβλίο του Ραϋμόνδου Αλβανού