Καστοριά

ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς: Νέο πρόγραμμα για πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ – Για 4 μόρια σε προκηρύξεις

Νέο πρόγραμμα  για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ για υποψήφιους θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (προκ.  1ΓΕ/2019 και 2ΓE/2019)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, θα υλοποιήσει πρόγραμμα  προετοιμασίας και πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους θέσεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓE/2019, οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη χρήση Η/Υ ώστε να λάβουν την σχετική μοριοδότηση (4 μόρια) σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων. Το πρόγραμμα παρέχει:

  • Απεριόριστη χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (χρήση από την αίθουσα Η/Υ του Κ.Ε.Κ. ή από τον προσωπικό χώρο του εκπαιδευόμενου).
  • Χρήση προγράμματος προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους.
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης (3 βασικές ενότητες + 3 προαιρετικές) και 1 δωρεάν επανεξέταση (ανά ενότητα).

Αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά στο ΚΕΚ ή στην ιστοσελίδα www.easytraining.webnode.gr

Κάθε εκπαιδευόμενος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα (εκπαίδευση και πιστοποίηση) θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των:

  • 110,00€ (95,00€ σε περίπτωση εξόφλησης του κόστους με την εγγραφή).

Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο υλοποίησης του  προγράμματος, το κόστος συμμετοχής και την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.easytraining.webnode.gr ή να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.Κ. στο τηλέφωνο 2467025388. 

Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής Κε.Δι.Βι.Μ.

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Κ.

 

Back to top button