Δημιουργία 9 χώρων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην πόλη της Καστοριάς

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς έλαβε απόφαση με θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία ή μη χώρων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην Κοινότητα Καστοριάς», σύμφωνα με την οποία:

…………………………………………………………………………………………………………

α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για τη δημιουργία 9 (εννέα) θέσεων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην Κοινότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την απόφαση της Κοινότητας Καστοριάς και συγκεκριμένα:

  • Στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης με την κατάργηση των δύο πρώτων θέσεων στάθμευσης της οδού Αθ. Διάκου.
  • Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και στη συνέχεια του παραχωρημένου χώρου Αφετηρίας Αστικών Λεωφορείων στη διαμορφωμένη εσοχή.
  • Επί της οδού Μητροπόλεως, εμπρός του κτιρίου του Επιμελητηρίου Καστοριάς στην αρχή του παρόδιου σκαλόδρομου.
  • Στην πλατεία Ειρήνης στην αρχή του πεζόδρομου της οδού Στρ. Άρτη, παραπλεύρως της οικοδομής Αϊβανούλη, με την κατάργηση των δύο πρώτων θέσεων στάθμευσης.
  • Στην πλατεία Δαβάκη και στη συνέχεια της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, με την κατάργηση των δύο πρώτων θέσεων στάθμευσης στην αρχή της οδού Μητροπόλεως.
  • Στην οδό Γράμμου, στη συμβολή με την οδό Ζαλόγγου, με την κατάργηση των δύο πρώτων θέσεων κάθετης στάθμευσης στη διαμορφωμένη εσοχή.
  • Στη συμβολή των οδών Αλ. Κομνηνού και Κολοκοτρώνη.
  • Επί της 11ης Νοεμβρίου στη συμβολή της με την πάροδο Αμύντα και
  • Στη συμβολή της οδού Α. Κομνηνού με την 11η Νοεμβρίου.

Στις παραπάνω θέσεις θα επιτρέπεται μόνο βραχυχρόνια στάση για φορτοεκφόρτωση αλλά όχι στάθμευση.

Θα επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση όλες τις ημέρες και ώρες εκτός Τετάρτης από 07:30 έως 15:00 (ώρες κυκλοφοριακής αιχμής λόγω λαϊκής αγοράς) ενώ τις λοιπές ημέρες (πλην Κυριακών και Αργιών) όλες τις ώρες εκτός από 07:30 έως 08:30 (ώρες προσέλευσης μαθητών στα σχολεία της πόλης).

Οι πιο πάνω θέσεις θα σημανθούν με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

Η διάσταση του χώρου των θέσεων θα είναι 7,00 μ επί 3,50 μ. και θα υπάρχει πληροφοριακή πινακίδα με το εγκεκριμένο ωράριο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καστοριάς

Τσανούσας Κωνσταντίνος

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.