Δια Βίου Μάθηση: Δωρεάν προγράμματα ενηλίκων στο Άργος Ορεστικό (φωτο)

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί δωρεάν προγράμματα ενηλίκων. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα ιταλικών, ενώ έπεται και δεύτερο. Επίσης θα δημιουργηθεί τμήμα social media.