Επίσκεψη του Γενικού Πρόξενου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου στο Δημαρχείο

Επίσκεψη του Γενικού Πρόξενου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου κ. Philippe Ray, στο Δημαρχείο με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου στην Καστοριά με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Τον πρόξενο συνόδευαν ο πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων κ. Γεώργιος Λάππας και η υπεύθυνη επικοινωνίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης κ. Κατερίνα Σπυροπούλου.

 

shares