Κενές θέσεις φαρμακείων σε όλο τον νομό Καστοριάς

Από το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς ανακοινώνονται οι κενές θέσεις φαρμακείων στο νομό Καστοριάς κατά την31ⁿ Δεκεμβρίου 2019

Δείτε εδώ ολόκληρο τον Πίνακα

Δείτε εδώ την Αίτηση-Άδειας  Ίδρυσης  Φαρμακείου