Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας

Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ότι την Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καστοριάς συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.) με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

– Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός του προηγούμενου Έτους (2019), προϋπολογισμός 2020.

– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

– Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενου έτους (2019) .

– Θέματα που θα προταθούν από τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση, θα συγκληθεί εκ νέου, όπως ορίζει το καταστατικό του σωματείου, άρθρο 11 παρ.4, με το ίδιο θεματολόγιο προς συζήτηση.

Θα ακολουθήσει στις 12:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσης μας, στην οποία προσκαλούμε όλα τα μέλη, τις οικογένειες και τους φίλους της Ε.Σ.ΠΕ.Ε Καστοριάς.

shares