Βίντεο και φωτογραφίες από τη συμμετοχή του Συλλόγου “Αθανάσιος Χριστόπουλος” στις εκδηλώσεις στο Αίγιο

Τρία βίντεο, στο πρώτο η νυχτερινή παρέλαση, στο δεύτερο η εμφάνιση του χορευτικού σε 3 τραγούδια (Της Ντάλιενας, Ρουσούλαινα, Κυρ-Αννούλα) και στο τρίτο η μεγάλη επετειακή παρέλαση, στις εκδηλώσεις για την επέτειο της “Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας το 1821“ στο Αίγιο.