Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καστοριάς για το 2020

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καστοριάς για το 2020, όπως αυτός γνωμοδοτήθηκε θετικά από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης