Ισότητα των φύλων- Χάσμα 100 ετών (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα χρειαστεί για να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των δύο φύλων

ΑΠΕ
shares