Καστοριά: Ημερίδα για την αντιμετώπιση της απειλής από την εισβολή ζώων (πρόγραμμα)

Την αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης και πληροφοριών για τα θηλαστικά στη Βόρεια Ελλάδα, πραγματεύεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ATIAS (LIFE18NAT/GR/000430), το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 02/9/2019 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής του, την 30/9/2020.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας εταίρος του προγράμματος, στα πλαίσια της δράσης Ε.1 «Επικοινωνία-Διάδοση & Δραστηριότητες Δικτύωσης», διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στις 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, περιλαμβάνει :

Πρόγραμμα 

10:30-11:00 Προσέλευση
11:00 – 11:15    Έναρξη – Χαιρετισμοί
 

11:15-11:30

 

Γενική παρουσίαση προγράμματος LIFEATIAS

 

Δρ. Δημήτριος Μπακαλούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ/ Συντονιστής Προγράμματος

11:30-11:45 Επιπτώσεις των χωροκατακτητικών – ξενικών ειδών Αικατερίνη Λάντζα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
11:45-12:00 Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης του αμερικανικού μινκ Κυριάκος Σκορδάς, Γενικός Διευθυντής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης
12:00-12:15 Επικοινωνία προγράμματος LIFEATIAS& Εμπλοκή τοπικής κοινωνίας Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ
12:15 –12:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση
shares