Μονομερής λύση της σύμβασης διοργάνωσης του RIVER PARTY σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου

Με 10 θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ» θα πραγματοποιηθεί η  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικονομικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού και του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νεστορίου»

ΘΕΜΑ 4ο: Κατανομή ποσού 4.952,56, ευρώ  για την «Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων που προμηθεύτηκε ο Δήμος από το Δημόσιο και το Ελεύθερο εμπόριο λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας των

ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή της Τ.Κ. Επταχωρίου Δ.Ε Αρρενών Δήμου Νεστορίου

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των οριογραμμών του ρέματος Χιονάτου Δ.Ε. Ακριτών

ΘΕΜΑ 8ο: Κατ’ αρχή έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αδιάθετων τμημάτων κτηνοτροφικού πάρκου Διποταμίας για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Κρανοχωρίου, Δήμου Νεστορίου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014

ΘΕΜΑ 10ο:  Μονομερής λύση της από 24-07-2018 σύμβασης του Δήμου Νεστορίου που αφορά στην εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου-Εστιατορίου και του κοινόχρηστου χώρου αυτού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νεστορίου περιοχή «Ντόσνιτσα» και την διοργάνωση του Φεστιβάλ “RIVER PARTY”

 

 

 

shares