Σήμερα: Ενημέρωση για τη διαχείριση των υπολειμμάτων κουζίνας-τροφών – Θα μοιραστούν δωρεάν κάδοι κομποστοποίησης

Ενημέρωση από τον Δήμο Καστοριάς για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών (οργανικών αποβλήτων)

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των απορριμμάτων/ υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών, που ξεκινά τον Φεβρουάριο στο Δήμο και θα εφαρμόζεται πιλοτικά στην περιοχή Καλλιθέα.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή και καλούνται όλα τα νοικοκυριά της περιοχής Καλλιθέας να παρευρεθούν και να ενημερωθούν για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τα προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος Καστοριάς.
Θα μοιραστούν δωρεάν 100 κάδοι κομποστοποίησης.
Το πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών (οργανικά απόβλητα) που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Δήμο Καστοριάς υλοποιείται στα πλαίσια του έργου LESS WASTE II

 

 

 

shares