Νέοι κάδοι ανακύκλωσης σε Πτελέα και Κρανοχώρι


Εφαρμογή και Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου, στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας και στην ενίσχυση των δράσεων πρόσληψης και ανακύκλωσης (Ακρωνύμιο “GREENPOINT – MOB”), προχώρησε η Τοπική Κοινότητα Πτελέας-Κρανοχωρίου, όπως περιγράφεται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Καθαριότητας Πράσινου και Οχημάτων του Δήμου Νεστορίου.

sentranews.gr

shares