ΛΑΡΚΟ: Κρατική επιχορήγηση 30-40 εκατ. ευρώ

Κρατική επιχορήγηση ύψους 30-40 εκατ. ευρώ θα προβλέπει η τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ, που αναμένεται τελικώς να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Στόχοw είναι να  εξασφαλιστεί η λειτουργία της νικελοβιομηχανίας μέχρι τη διενέργεια των δύο διαγωνισμών, ενός για την πώληση του μεταλλευτικού συγκροτήματος της Λάρυμνας και ενός για τα ορυχεία σε Καστοριά και Εύβοια.

Η τροπολογία, η οποία θα περιέχει όρο που θα χαρακτηρίζει μη εναναλήψημη την εν λόγω επιχορήγηση, αλλά και αναγκαία για να μην υπάρξει ξαφνικός “θάνατος”, θα προβλέπει τη θέση της εταιρίας σε   καθεστώς ειδικής διαχείρισης για σύντομο χρονικό διάστημα και της προσφυγής στη Διαιτησία για κρίσιμα θέματα, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων της Λάρυμνας. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανήκουν στη νικελοβιομηχανία ή στο ελληνικό δημόσιο.

Η επιχορήγηση θα χορηγηθεί με την έγκριση της ΕΕ και με βάση το σχέδιο διάσωσης που είχε εκπονηθεί το 2014

Ο ειδικός διαχειριστής θα εγκατασταθεί στη ΛΑΡΚΟ τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με  την τροπολογία, η οποία θέτει στον Διαχειριστή σύντομες προθεσμίες για να εκκινήσει της διαδικασία καταγραφής του ενεργητικού, προκειμένου να λυθούν οι εκκρεμότητες με το Ελληνικό Δημόσιο. Στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες  ώστε μέσα στο έτος να δημοσιευθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός τόσο για το μεταλλευτικό συγκρότημα Λάρυμνας όσο και για τα ορυχεία της Καστοριάς και της Εύβοιας

Ακόμα προβλέπειται μείωση της μισθολογικής δαπάνης κατά 25%

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν ευοδωθεί εντός ευλόγου χρόνικού διαστήματος, ώστε να συνεχιστεί η δραστηριότητα με νέες επενδύσεις και άλλες προοπτικές και να ικανοποιηθούν κατά το δυνατόν οι πιστωτές, το σχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική αίτηση πτώχευσης εκ μέρους του διαχειριστή.

Ας σημειωθεί ότι η ΛΑΡΚΟ χρωστά περί τα 360 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές και πάνω από 50 σε τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταγγείλει δύο ομολογιακά δάνεια (αρχικού ύψους 50 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί από την Αγροτική Τράπεζα). Το ανοιχτό υπόλοιπο είναι 31,8 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας. Η Πειραιώς έχει εκδώσει δύο διαταγές πληρωμής 5 εκατ. ευρώ η κάθε μία , οι οποίες – προς το παρόν – έχουν προσβληθεί επιτυχώς από τη ΛΑΡΚΟ.

Ο επενδυτής, αν τελικώς βρεθεί αγοραστής, εκτιμάται ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, για τον εκσυγχρονισμό και τη περιβαλλοντική αναβάθμιση των διαδικασιών εξόρυξης και παραγωγής νικελίου.

businessenergy.gr

 

 

 

shares