Άκυρη η απόφαση για τη μη ανανεώση των συμβάσεων των εργαζομένωνν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Καστοριάς

Με την ΑΔΑ: ΩΗΛ2ΟΡ1Γ-ΔΕΣ απόφασή της, η Αποκεντρωμένη Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για «τυπικούς λόγους» δέχεται την προσφυγή των οκτώ απολυμένων εργαζομένων από τους παιδικούς του Δήμου Καστοριάς και ακυρώνει την ΑΔΑ: Ω9ΑΤΩΕΥ-ΔΒΝ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς.

kastoriafm.gr

 

shares