Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων για το Νοσοκομείο Καστοριάς

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Α’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00,
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

shares