Το πρόγραμμα διανομής φυσικού αερίου σε Καστοριά, Μανιάκους και Άργος Ορεστικό – Πίνακες με χιλιόμετρα δικτύου, αριθμό συνδέσεων, κόστος, χρονοδιάγραμμα

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2020-2024, όπως υποβλήθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), όπως ισχύει, στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής αναφέρονται διακριτά:

  1. Οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
  2. Οι νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
  3. Ο προϋπολογισμός έργων για την πραγματοποίηση νέων συνδέσεων σε υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.
  4. Ο τρόπος χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.
  5. Η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής.

Σύμφωνα με τους πίνακες προτεραιότητα θα έχουν Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μανιάκοι και Γρεβενά

Όπως αναφέρεται σχετικά για τη Δυτική Μακεδονία: “Σε συνέχεια της ένταξης στο «Πρόγραμμα ΕΣΦΑ 2020-2029»του ΔΕΣΦΑτου σημείου εξόδου στη θέση Περδίκκα και αναφορικά με τις πόλεις Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο και Φλώρινα,η ΔΕΔΑ βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαβουλεύσεων με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου, σε πρώτη φάση, να εκπονηθούν οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Στη συνέχεια θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες βασικού σχεδιασμού των δικτύων για την τροφοδότηση των μονάδων τηλεθέρμανσης των ανωτέρω πόλεων πλην της πόλης της Φλώρινας στην οποία θα αναπτυχθεί δίκτυο διανομής στον αστικό ιστό της πόλης.Το έργο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες αποτελούν εκτίμηση της εταιρίας με βάση τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία”

Περισσότερα για την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία στο kozanimedia.gr

 

 

 

 

shares