“Λογοτεχνική ανάγνωση και δημιουργική γραφή”: Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας Καστοριάς

Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς με θέμα “Λογοτεχνική ανάγνωση και Δημιουργική γραφή”, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στο 10ο Δ.Σ. Καστοριάς.

 

shares