Καστοριά: Τέσσερις λόγοι για να καταπιάνεται κανείς με τα Αρχαία Ελληνικά (του Χρήστου Κωτσόπουλου)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας της 9ης Φεβρουαρίου

Ο πολιτισμός κάθε τόπου γίνεται κατανοητός μέσα από τη γλώσσα που τον δημιουργεί. Η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών προσφέρει την τεράστια δυνατότητα να μοιράζεται κανείς την πλουσιότατη αρχαία ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμό, που από μόνα τους είναι η βάση για τον ευρωπαϊκό και δυτικό πολιτισμό. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι η βάση και αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπιστικής παιδείας, ακόμη και σε μια εποχή, όπως την σημερινή, όπου πολλές πνευματικές αξίες έχουν επαναξιολογηθεί λόγω της τεχνολογικής προόδου.

Τα Αρχαία Ελληνικά μερικώς ανευρίσκονται σε όλους τους τύπους στην επιστημονική ορολογία. Το ελληνικό λεξιλόγιο συναντάται ευρέως όχι μόνο στις ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και στις μη ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, με τους πολιτισμούς των οποίων οι Έλληνες είχαν σχέσεις από τα αρχαία χρόνια. Η ελληνική γλώσσα μέσω του πλούτου και της ευελιξίας της παραμένει, ακόμη και σήμερα, πηγή για τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου διεθνούς λεξιλογίου. Έτσι, η γνώση της Αρχαίας Ελληνικής είναι ο συντομότερος δρόμος για τη διαμόρφωση και πρόσληψη της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας.

Ακόμη και από την εποχή του Ομήρου οι αρχαίες ελληνικές πηγές έχουν προσφέρει σημαντικές σε ποσότητα και ενδιαφέρον πληροφορίες για την ιστορία και τον πολιτισμό άλλων λαών, χωρίς τη γνώση των οποίων πηγών θα ήταν αφάνταστα δύσκολη η μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού αυτών των λαών.

Τέλος, η γνώση των Αρχαίων ελληνικών βοηθά καθοριστικά να γνωρίσει κανείς τη σύγχρονη μορφή της ελληνικής γλώσσας, τα Νέα Ελληνικά, τα οποία συνεχίζουν να είναι μια ελκυστική γλώσσα, τόσο λόγω της ένταξής της στις ευρωπαϊκές γλώσσες όσο και λόγω του πλέγματος των σχέσεων της ελληνικής πολιτείας με όλες τις χώρες του κόσμου.

* Ο Χρήστος Κωτσόπουλος είναι Φιλόλογος, M.Ed.,
Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς

 

 

 

 

shares