Η ημερίδα για εκπαιδευτικούς “Λογοτεχνική ανάγνωση και δημιουργική γραφή” (φωτογραφίες)

Μεγάλη ημερίδα κι εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν σήμερα για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς, με θέμα “Λογοτεχνική ανάγνωση και Δημιουργική γραφή”, στο 10ο Δ.Σ. Καστοριάς.

   

shares