Οι Καστοριανοί “Teachers4Europe” (φωτογραφίες – βίντεο)

Ποιοι είναι οι “Teachers4Europe” και ποιοι οι στόχοι τους«Η δημοκρατία βασίζεται σε θεσμούς και νόμους, αλλά ζει μέσα από τις ενέργειες, τις στάσεις και τη συμπεριφορά των πολιτών της. Ωστόσο, η δημοκρατική συνείδηση ​​πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕ. Ο δημοκρατικός πολιτισμός μπορεί και πρέπει να καλλιεργηθεί ως βασικός μοχλός για την ενδυνάμωση μιας σταθερής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Για το λόγο αυτό, η γνώση, οι αξίες, οι στάσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και η κριτική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της δημοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των εθνικών δημοκρατιών μας και την ενίσχυση της Ένωσης μας.»

Αυτή είναι η βασική διακήρυξη ενός προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture» στο οποίο εμπλέκονται 5 δημοτικά σχολεία και 2 νηπιαγωγεία της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς: 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς,  το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, το Δημοτικό Σχολείο Κωσταραζίου, το 1ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς και το Νηπιαγωγείο Κορησού.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι «να επαναπροσδιορίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις αξίες για τη δημοκρατία, καθώς και την αίσθηση της “αγοράς”, ως χώρου για ελεύθερο διάλογο και ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε ισότιμη βάση. Στο επίκεντρο του προγράμματος είναι ο δάσκαλος και το σχολείο ως κοινότητα που συζητά και προωθεί τις δημοκρατικές – ευρωπαϊκές αξίες με στόχο τη διαμόρφωση του Ευρωπαίου πολίτη».

Το πρόγραμμα επιδιώκει:

  • να ενδυναμώσει το ρόλο του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι σε θέση να μιλήσει για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση και με τις λειτουργίες/διαδικασίες της ΕΕ,
  • να υποστηρίξει διαδικασίες μάθησης μέσα από ένα διαδικτυακό εργαλείο
  • να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας
  • να προκαλέσει συζήτηση μεταξύ παραγόντων και μαθητών – εκπαιδευτικών σε θέματα όπως η δημοκρατία και ο κοινωνικός αποκλεισμός
  • να αναδιαμορφώσει τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών

Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται 3 Πανεπιστήμια: το  «Πανεπιστήμιο Πειραιώς» στην Ελλάδα, το  Πανεπιστήμιο «Gottfried Wilhelm Leibniz» στο Αννόβερο, το  Πανεπιστήμιο «Babeș-Bolyai» στη Ρουμανία, το δικό μας «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων», το «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου» και ένα σύμπλεγμα σχολείων στη Μάλτα με την επωνυμία St Margaret College.

Επίσης συνεργάζονται διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την  UNESCO και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα EURACTIV LTD στην Ολλανδία που ειδικεύεται στην διαδικτυακή έκδοση άρθρων αναφορικά με τις πολιτικές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό του προγράμματος σχεδιάζεται μία σειρά δράσεων όχι μόνο για τα σχολεία που συμμετέχουν επίσημα στο πρόγραμμα, αλλά και για σχολεία, νομικά & φυσικά πρόσωπα και φορείς που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για να εμπλακούν μελλοντικά στην ανάπτυξη και διάχυση του προγράμματος.     #Teachers4Europe #T4E #T4E_GR

Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το πρόγραμμα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς:

Αλχασίδης Νικόλαος

Γούλα Δέσποινα

Καλαφάτη Δέσποινα

Κανδύλη Αγνή

Μασλάρης Γεώργιος

Μάττα Φανή

Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα

Τσουμαροπούλου Σταυρούλα

https://www.youtube.com/watch?v=L3JzT5G1mIA

https://www.youtube.com/watch?v=5yKpidAqM4c