Η αντοχή της ελληνικής ψυχής (της Ελένης Κωστοπούλου)

Ο πλανήτης γη, σήμερα, κατοικείται ούτε λίγο ούτε πολύ από εφτάμιση δισεκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές, οι οποίες, πρέπει να τραφούν, να στεγαστούν και να καλύψουν κάθε βιολογική ανάγκη τους

Πολλά κράτη του κόσμου, έχουν δυσανάλογη έκταση και πληθυσμό. Επίσης, σε πολλές χώρες, είναι, δυσανάλογος ο πληθυσμός με τον φυσικό πλούτο, κάτι που σημαίνει ότι, είναι αδύνατη εκ των πραγμάτων η αυτάρκειά τους. Με τον όρο αυτάρκεια εννοούμε, την ικανότητα ενός κράτους, να καλύπτει τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτό. Παραδείγματα κρατών όπως, αυτά της κεντρικής Αφρικής, της λατινικής Αμερικής και της Κεντρικής Ασίας, αποδεικνύουν του λόγου του αληθές, δηλαδή, δεν έχουν πετύχει σημαντικό επίπεδο αυτάρκειας. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αλλά και των σεναρίων της παγκόσμιας συνωμοσιολογίας σε πολλά κράτη απ ‘ αυτά, είναι απαραίτητη η μείωση του πληθυσμού “προς το καλό της ανθρωπότητας “.
Η μείωση αυτή, θα επέλθει με τρις τρόπους:
Πρώτον, με τη μετακίνηση των πληθυσμών, η οποία, θα έχει ως συνέπεια να δημιουργηθούν κράτη, κατά το πρότυπο των ΗΠΑ με πολλές εθνότητες, κάτι που είναι και το ζητούμενο της παγκοσμιοποίησης.
Δεύτερον, με τη πρόκληση πολέμων, όπου, θα μειωθεί ο πληθυσμός, λόγω απώλειας ζωών αλλά παράλληλα θα ωφεληθούν και οι πολεμικές βιομηχανίες και τρίτον με το μαζικό αφανισμό ανθρώπων από ιούς, όπως, αυτός της Κίνας, επ ‘ ωφελεία, των φαρμακοβιομηχανιών.
Μελετώντας, την κεντρική ιδέα των θρησκειών που ασπάζονται οι άνθρωποι όλων των Ηπείρων, διαπιστώνουμε ότι, στις αρχές της κάθε θρησκείας η αγάπη είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχεί και οι καταστάσεις, όπως, πόλεμοι, αφανισμοί πληθυσμών και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στηλιτεύονται σε κάθε περίπτωση.
Ποιοι είναι όμως αυτοί που απεργάζονται σχέδια μείωσης του πληθυσμού της γης;
Είναι επικίνδυνο και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, να διερευνηθεί το αν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέδια και από ποιους εκπορεύονται.
Χαριτολογώντας να πούμε, πριν από μία δεκαετία, υπήρχε στο λεξιλόγιό μας ή φράση “μας ψεκάζουν “. Προφανώς,  για να αντιληφθούμε ότι, ίσως υπάρχουν κάποια τέτοια κέντρα αποσταθεροποίησης. Πιο παλιά ακούγαμε για μασωνικές στοές και σχέδια αφελληνισμού.
Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αντιταχθούμε στα συγκεκριμένα σενάρια συνωμοσιολογίας. Όμως, πρέπει να κατανοήσουμε ότι, οποιοδήποτε σχέδιο κατά της πατρίδας μας ή και της ανθρωπότητας αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με τη προσήλωσή μας στα χριστιανικά ιδεώδη, με επίκεντρο την αγάπη. Δεύτερον, με τη πίστη μας. Ως έθνος είμαστε δυνατοί, αφού η Ελλάδα μας περνώντας από συμπληγάδες, όπως, πόλεμοι, γενοκτονίες και οικονομικές καταστροφές, στάθηκε όρθια και με αξιοπρέπεια στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.  Η ελληνική ψυχή, αποδεικνύει ότι, είναι πέρα από οποιαδήποτε σενάρια συνωμοσιολογίας.
shares