20 χρόνια Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς – 20 χρόνια δράσης (ιστορικό – φωτογραφίες)

Από το 2000 λειτουργεί τον Σταθμό Περίθαλψης Αγρίων Ζώων και πουλιών, τον μοναδικό στη Δυτικής Μακεδονίας

Δράσεις τις Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος

Οι δράσεις της Εταιρίας ανά θεματική ομάδα περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

Α. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

Λειτουργεί από το 2000 το Σταθμό Περίθαλψης αγρίων ζώων και πουλιών, το μοναδικό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα μεγάλα κέντρα περίθαλψης όπως την Άνιμα, το ΕΚΠΑΖ και το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Ο Σταθμός Περίθαλψης έχει ως στόχο την περίθαλψη και επανένταξη στη φύση όλων των άγριων ζώων και πουλιών τα οποία τραυματισμένα ή εξασθενημένα, ορφανά ή άρρωστα φθάνουν στο σταθμό. Στα δεκαοχτώ χρόνια της Εταιρίας πάνω από 4500 περιστατικά περίθαλψης έχουν καταγραφεί και πάνω από 65 διαφορετικά είδη έχουν περιθαλφθεί και επανενταχθεί στο φυσικό τους περιβάλλον.

       

Την τελευταία δεκαετία έχει λάβει ενεργά μέρος σε πάνω από 100 ατυχήματα με άγρια ζώα στους οδικούς άξονες και στο επαρχιακό δίκτυο στη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα σε περιστατικά με μεγάλα θηλαστικά όπως η αρκούδα, ο λύκος και το ζαρκάδι.

Μέλη της ΕΠΠ ανήκουν στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης σύμφωνα με την ΚΥΑ για την «Λήψης μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές» σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς και με συντονισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2016 Τα τελευταία χρόνια η ΕΠΠ συμμετείχε και έχει παρέμβει σε πάνω από 50 περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

 

Περίθαλψη Λευκοπελαργού με κάταγμα στο ράμφος πριν και μετά

Συνεργασία με την BonattiJ&PAVAXS.r.I. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της εταιρείας για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ στην περιοχή της Καστοριάς (2017-2018).

Καταγράφει συστηματικά σημαντικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής με έμφαση στην ορνιθοπανίδα της σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία συμμετέχει:

 • στο Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά ως υπεύθυνος παρατηρητής για τη λίμνη της Καστοριάς
 • στις πανελλήνιες απογραφές πουλιών όπως Αργυροπελεκάνου, Λευκοπελαργού,
 • στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών και
 • στις καταγραφές των αναπαραγωγικών αποικιών Ερωδιών και Κορμοράνων.

Παρεμβαίνει σε καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα με άσκηση πίεσης για την ανεύρεση λύσης όπως:

 • Την ανάδειξη σε πανελλήνιο επίπεδο του προβλήματος της εξάπλωσης ξενικών – εισβαλόντων ειδών με όλες τις επακόλουθες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής που έχει δημιουργήσει η απελευθέρωση 50.000 Μινκ στο φυσικό περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας από το 2010.
 • Την ανάδειξη της παράνομης εισόδου στην περιοχή του Γράμμου από Αλβανούς με σκοπό την υλοτομία, συλλογή και μεταφορά ανεξέλεγκτων ποσοτήτων ξυλείας, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με στόχο μέχρι και σε επίπεδο εξαγωγής σε τρίτες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, η Ιταλία και άλλες χώρες.

Β. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

 1. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί συνεχή και αδιάλειπτη δραστηριότητα της Εταιρίας μέσα από:
 • Την αξιοποίηση του εκθεσιακού χώρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης για ξεναγήσεις σχολείων, επισκεπτών και ειδικών ομάδων
 • Την οργάνωση εκδηλώσεων, όπως ειδικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες για το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνία
 • Την πραγματοποίηση κάθε χρόνο, στο τέλος του Ιουλίου έκθεση φωτογραφίας φωτογράφων άγριας φύσης από την Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο.
 • Τη συνεχή παρουσία στο τοπικό τύπο με συνεντεύξεις, δελτία τύπου, ανακοινώσεις και συμμετοχή σε εκπομπές και ειδικές αφιερώσεις σε όλες τις μορφές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.
 • Την λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταίρας (eppk.gr)
 • Τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες άλλων φορέων της περιοχή.

 

 1. Την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως:
 • Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών των σχολείων της περιοχής της Καστοριάς το 2008στα πλαίσια του έργου: «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος στήριξης 2000-2006.
 • Το πρόγραμμα «Πράσινες τάξεις» και είχε αναλάβει την ξενάγηση των 650 μαθητών 30 σχολείων στην λίμνη της Καστοριάς και την ενημέρωση τους  για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής καθώς και την παρατήρηση των πουλιών της λίμνης της Καστοριάς.

 

Γ. Προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης

 

 1. Συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και με παραγωγικούς φορείς σε θέματα που αφορούν:
 • Το περιβάλλον και τον πολιτισμό
 • Το περιβάλλον και την απασχόληση
 • Το περιβάλλον και την οικονομία

 

 1. Συνεργασία και επικοινωνία με την Τοπική Κοινωνία για σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Γιορτή πουλιών σε συνεργασία με την Ορνιθολογική

 

Απελευθερώσεις πουλιών με Μαθητές στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης και στο Κουρί Κοζάνης

 

Η παράνομη προβλήτα στο Δισπηλιό πριν και μετά την παρέμβαση

 

Περιοχή Ξηροπόταμου με παράνομες αποθέσεις μπαζών πριν  και μετά την παρέμβαση

 

Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος συμμετοχή μαζί με τις οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΝΙΜΑ, Αρχέλων, Αλκυόνη, ΑΡΙΩΝ, Mom, Δράση για την Άγρια Ζωή σε σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας.

 

 

shares