Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς με 17 θέματα

5η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς σήμερα Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.          Επικύρωση πρακτικού 4ης Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
3.          Αποδοχή όρων Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Leader (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020).Εισήγηση Δημάρχου
4.          Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “LESS WASΤE II”».Εισήγηση Δημάρχου
5.          Διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross border area – LESS WASTE II».Εισήγηση Αντιδημάρχου

κ. Θ. Λιάμη

6.          Έγκριση ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καστοριάς, έτους 2020.Εισήγηση Αντ/ρχου

κ. Χρ. Μουρατίδη

7.          Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων.Απόφαση Δ.Ε.Π.
8.          Έγκριση:

α) Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Δήμου Νεστορίου και

β) Υποβολής κοινής πρότασης για ένταξη του έργου: «Διαδημοτικό καταφύγιο περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Εισήγηση Δ/νσης

Προγραμματισμού

9.          Έγκριση σύναψης Προγραμματικής μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Δήμου Νεστορίου για την δημιουργία «αντένας» στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης

Προγραμματισμού

10.      Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης λειτουργίας της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ 5002329, με ταυτόχρονη τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.Εισήγηση Δ/νσης

Προγραμματισμού

11.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων:

α) υπ’ αριθ. 193 του Εκούσιου Αναδασμού Χαλάρας έτους 1979-1982 και

β) υπ’ αριθ. 603 του Αγροκτήματος Χαλάρας (τεμάχια εκτός αναδασμού).

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

12.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων:

α) υπ’ αριθ. 97 του Αναδασμού Χιλιοδένδρου έτους 2005-2008 (μη κυρωμένος Αναδασμός) και

β) τμήμα του υπ’ αριθ. 88 αγροτεμαχίου του Αναδασμού Χιλιοδένδρου έτους 1973.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

13.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 47 και 97 δημοτικών αγροτεμαχίων του Αναδασμού Αγροκτήματος Μελά, έτους 2008.Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

14.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 40 δημοτικού αγροτεμαχίου του Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτήματος Μακροχωρίου , έτους 1999.Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

15.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 2Α και 2Β δημοτικών αγροτεμαχίων του Εκούσιου Αναδασμού Αγροκτήματος Μελισσοτόπου 1983.Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

16.      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του πρώην Kοινοτικού Kαταστήματος Οξυάς.Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

17.      Λήψη απόφασης για καταστροφή – ανακύκλωση ικανού αριθμού αντικειμένων άνευ αξίας.Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Κίμων Μηταλίδης