Καστοριά: Μια θέση εργασίας

Το ξηραντήριο γουνοδερμάτων Κ.Τ.Κ.  Α.Ε  ζητάει να προσλάβει άμεσα με πλήρη απασχόληση άτομα για την στελέχωση του λογιστηρίου της με τα κάτωθι προσόντα:

  • Λογιστή ή Βοηθό λογιστή με γνώσεις τήρησης βιβλίων Γ ’κατηγορίας.
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
  • Ικανότητα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Πολύ καλή γνώση MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση [email protected]