Ημέρες Μνήμης της Εβραϊκής Κοινότητας Καστοριάς (πρόγραμμα)

Εκδηλώσεις για τη χαμένη Εβραϊκή Κοινότητα Καστοριάς