Κλουδαριές με τραγούδι και χορό γύρω από τη φωτιά στον Γέρμα (βίντεο)

Κλουδαριές – Γούνιαρους Μούγγαρους
Γέρμας Καστοριάς 2020!