Μπουμπούνες 2020 (φωτογραφίες)

Μπουμπούνες 2020 στην Καστοριά, αναμμένες ή όχι, με τον φακό του Βασίλη Παπάζογλου