Δραστική μείωση στη χρήση πλαστικής σακούλας

Όλα τα στοιχεία σε ένα γράφημα

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για τη χρήση της πλαστικής σακούλας από το 2017 έως και το 2019
ΑΠΕ