Καστοριά: Απολύμανση στους χώρους του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας

Απολύμανση χώρων στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά. Πρόληψη αλλά κι ελπίδα για το τέλος του εφιάλτη.

Από το προφίλ του Fb Σάκης Μπούρτσος