Πυροσβεστική Καστοριάς: Αναστέλλεται η είσοδος του κοινού στο γραφείο πυρασφάλειας

Μετά από διαταγή του Α.Π.Σ. αναστέλλεται η είσοδος του κοινού στο γραφείο πυρασφάλειας της υπηρεσίας μας μέχρι τις 27-03-2020.

Το κοινό προσέρχεται στην γραμματεία κατά τις ώρες 09:00 – 12:00 (εκτός σαββατοκύριακου) μόνο στις περιπτώσεις που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση και να λάβει πρωτόκολλο, με την τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται για τη μη διάδοση του κορονοϊού.