Καστοριά

Πυροσβεστική Καστοριάς: Αναστέλλεται η είσοδος του κοινού στο γραφείο πυρασφάλειας

Μετά από διαταγή του Α.Π.Σ. αναστέλλεται η είσοδος του κοινού στο γραφείο πυρασφάλειας της υπηρεσίας μας μέχρι τις 27-03-2020.

Το κοινό προσέρχεται στην γραμματεία κατά τις ώρες 09:00 – 12:00 (εκτός σαββατοκύριακου) μόνο στις περιπτώσεις που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση και να λάβει πρωτόκολλο, με την τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται για τη μη διάδοση του κορονοϊού.

Back to top button