Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς: Τα δρομολόγια για την Τετάρτη 18/3

 Το πρόγραμμα δρομολογίων από το Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς για την Τετάρτη 18/3

Γραμμή Μεσοποταμίας από Καστοριά:
8:00 (Καλοχωρίου)
9:00
10:00
11:00 (Καλοχωρίου)
12:00
13:00
14:00 (Καλοχωρίου)
16:00 από Μανιακοί
18:00 (Καλοχωρίου από Μανιάκι)
20:30 (από Μανιάκι)
21:30 (από Μανιάκι)
Γραμμή Πολύκαρπη από Καστοριά :
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:30
Γραμμή Κορομηλιάς από Καστοριά:
7:30 (από Μανιάκι)
14:00. (από Μανιάκι)
Γραμμή Μανιάκοι από Καστοριά :
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
Το απόγευμα θα εξυπηρετηθεί με την Γραμμή της Μεσοποταμίας
Γραμμή Εργατικών Κατοικιών από Καστοριά :
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

Το παραπάνω πρόγραμμα θα ισχύει μόνον για τις ημέρες της λαϊκής αγοράς.

Το πρόγραμμα το υπολοίπων ημερών θα είναι όπως το πρόγραμμα της Κυριακής με τελευταίο δρομολόγιο για Μεσοποταμία

21:30 μέσων Μανιάκι για όσο το επιβάλουν οι ανωτέρω συνθήκες.